Mot Nya Höjder

Bakgrund

Mot nya höjder är ett projekt vars syfte är att ytterligare öka samverkan mellan skola och näringsliv. Till 2025 beräknas en tredjedel av Sveriges industriarbetare gå i pension och till 2030 beräknas det fattas 30 000 ingenjörer. I Kronoberg står tillverkningsindustrin för ca 25 procent av arbetstillfällena. Matematiken är enkel. Genom näringslivets engagemang för skolfrågor och kompetensförsörjning kan vi ta oss an de utmaningar som teknikindustrin står inför. Skola och näringsliv kan tillsammans säkerställa utvecklingen för framtidens Växjö, Kronoberg och Sverige.

Mot nya höjder startade som ett projekt 2014 på initiativ av Länsstyrelsen i Kronoberg, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Efter en framgångsrik början tog de tre ägarna beslut om en fortsättning över 2016 och 2017. Till projektet knöts även näringslivsorganisationen GoTech. 

Grunden i elevernas arbete är utmaningar kring ett tema där naturvetenskap, teknik och matematik finns invävt. Varje utmaning ska lösas med hjälp av digitala verktyg och elevernas och lärarnas arbete presenteras på en klassblogg genom t ex. filmklipp, foton, texter och reflektioner. Se deras uppdrag och kommentera gärna deras arbete här; Uppdragsblogg

Läs mer på motnyahojder.com 

Hur allt började

Mot nya höjders fokus är riktat mot teknik och naturvetenskap och projektet fick sin start i samband med Association of Space Explorers astronautkonferens. Kronoberg fick i september 2015 det stora och ärofyllda uppdraget att stå som värd för konferensen som tidigare hållits i världsstäder som Peking, Mexico city och Washington DC. Det var en unik möjlighet för länet att öka intresset för rymden och dess koppling till teknik hos elever, studenter, näringsliv, offentliga aktörer och medborgare.  

MAKE IT FLOW - hösten 2017

Temat handlar om ”flow” på flera olika sätt.

Under hösten kommer vi att låta kunskapen flöda. Stora upptäckter kommer att vara i fokus! Vi kommer att arbeta med liknande experiment och aktiviteter som med hårt slit och “flow” gett utdelning i form av nya lösningar i stort och smått för det omgivande samhället.

Under vårterminen kommer vi att fortsätta med “flow”, då i form av vatten.

MAKE IT MOVE - våren 2017

Våren 2017 presenterades två utmaningar på temat rörelse och hälsa och givetvis kommer de att innehålla digitala verktyg precis som tidigare. I varje utmaning finns det några experiment som kan göras i mindre grupper och någon aktivitet som blir bäst om hela klassen gör den tillsammans. 

MAKE SOUND HAPPEN - hösten 2016

Hösten 2016 startades ett samarbete med Academy of Music and Business (AMB) där elever och lärare tillsammans får skapa, vara kreativa, nyfikna, uppfinningsrika och testa nya saker. Denna gång med fokus på ljud - därav namnet Make sound happen. Under hösten presenteras tre utmaningar där elever och lärare arbetar med digitala verktyg.