Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner och utbildningsanordnare samt företag samverkar för  att öka attraktionskraften och kvaliteten på teknikutbildningar.

Grundare samt ägare till koceptet är industrirådet som består av representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Idag finns det 25 certifierade regioner i Sverige med cirka 150 anslutna utbildningsanordnare och över 3000 företag. Alla arbetar tillsammans mot samma mål: att säkra den framtida kompetensförsörjningen för Sveriges teknik- och industriföretag. 

Teknikcollege Kronoberg

De kommuner som tillsammans samarbetar inom Teknikcollege Kronoberg är Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Markaryd, Älmhult, Ljungby och Uppvidinge. De utbildningar som blivit granskade och certifierade utifrån Teknikcollege nationella kriterier finner du nedan. Besök gärna Teknikcollege Kronobergs hemsida.

Teknikcollegecertifierade utbildningar:

Utvidgning av konceptet

Under 2016 och halva 2017 har Teknikcollege Kronoberg fått medel från Region Kronoberg för att jobba med en utvidgning av Teknikcollege-konceptet. Under perioden kommer vi jobba med att få skolor i Ljungby, Älmhult och Markaryd certifierade. Målet är att skolorna skall bli certifierade under våren 2017.