Var med och förändra världen

Lär dig mer om vad ett jobb inom teknikindustrin innebär.

GoTech är en ekonomisk förening som har funnits sedan 2008 och som drivs av de största teknikföretagen i Växjö. Föreningen syftar till att öka intresset för en yrkeskarriär inom ett teknikföretag. 25% av sysselsättningen i Kronobergs län är inom teknikindustrin så industrin är viktig för vår region.

Aktuellt

Lyckad invigning av Epic

Den 21 augusti invigdes äntligen Epic – Innovation & Technology Center, cirka 150 inbjudna gäster fanns på plats denna högtidliga dag. Programmet bjöd på en inspirationsföreläsning på temat entreprenörskap och innovation med Sofie Lindblom, en invigningsceremoni med tal från de olika parterna som står bakom satsningen, en rundvandring i maskinparken samt avslutningsvis mingel.

fast_forward Läs mer

Aktuellt

Medlemsaktivitet: Rekrytera bredare!

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING 28 SEPTEMBER Vad är värdet av ökad jämställdhet & mångfald och vilka risker finns det med homogenitet? Hur undviker man att rekrytera på magkänsla, Vilka strategier finns för att inte påverkas av omedvetna föreställningar? Rättviseförmedlingen håller föreläsning och diskussion om jämställdhet, mångfald och vikten av bred representation.

fast_forward Läs mer