Epic står för entrepreneurship, production, innovation & communication och sammanfattar med de orden syftet med satsningen: att vara en kreativ och välkomnande kunskapsmiljö som erbjuder den allra senaste tekniken för tillverkningsindustrin.

En unik satsning på teknikutbildningar

Visionen för Epic är att kunna förse företagen i regionen med den tekniska kompetens de behöver, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Epic ska i första hand vara en kunskaps- och samverkansnod för näringslivet, Linnéuniversitetet och gymnasieskolan. Genom en transparent byggnad skapas skyltfönster in mot den moderna, digitaliserade industrin.

För framtida kompetensförsörjning

Vår region är starkt beroende av personer med teknisk kompetens för att bibehålla den konkurrenskraftiga industri som finns. Epic placeras mitt på universitetsområdet i Växjö. Närheten till akademi och forskning är viktig för framtida tillämpade projekt och utbildningar med näringslivsfokus.

Syftet med Epic är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.

Genom Epic kan vi erbjuda gymnasieelever, studenter samt företag modern utrustning i en intressant miljö. Att visa upp industrin i moderna miljöer är viktigt för att öka intresset för att jobba med teknik.

Vill du veta mer?

Epic drivs av föreningen Teknikens Hus bestående av GoTech & Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Tillsammans med Linnéuniversitetet & Växjö kommun möjliggörs den sannolikt största satsningen i norra Europa på teknikutbildningar.

Läs mer om verksamheten på goepic.se eller kontakta Maja Karlberg

Verksamhetsansvarig

Maja Karlberg

073-728 23 23

maja.karlberg@gotech.se