2020-06-16

Handbok för prao

Teknikcollege Kronoberg släpper handbok för prao!

Under hösten 2019 genomförde Teknikcollege Kronoberg en samverkansdag kring temat prao, medverkande var studie – och yrkesvägledare, praosamordnare samt företagsrepresentanter från medlemsföretagen. Dagen resulterade i en handbok för prao som bland annat inkluderar en exempelvecka för hur en praoperiod kan se ut för en elev inom teknikindustrin. Vi tror att denna handbok kan underlätta samarbetet mellan skolan och näringslivet samt bidra till att ge eleven en positiv praoupplevelse. Varsågod att ta del av handboken här!