2018-08-03

Medlemsaktivitet: Rekrytera bredare!

Inspirationsföreläsning 28 september

Vad är värdet av ökad jämställdhet & mångfald och vilka risker finns det med homogenitet?

Hur undviker man att rekrytera på magkänsla, Vilka strategier finns för att inte påverkas av omedvetna föreställningar?

Rättviseförmedlingen håller föreläsning och diskussion om jämställdhet, mångfald och vikten av bred representation. Här presenterar Rättviseförmedlingen sina bästa tips för en inkluderande rekryteringsprocess som fokuserar på kompetens och som säkerställer likabehandling i varje steg – för att skapa goda förutsättningar för ökad mångfald inom er egen organisation.

Datum: 28 september
Tid: 0930-1200
Plats: Epic – Innovation & Technology Center
Georg Lückligs väg 1, 352 56 VÄXJÖ
Anmälan: till ida.heinerud@gotech.se senast 1 september. Vi bjuder på fika, så anmäl ev allergier.
Kostnad: Gratis för Teknikcollege Kronobergs medlemsföretag

Varmt välkomna!

 

Föreläsningen är en del av Teknikcollege Kronobergs arbete i projektet Jämställd Regional Tillväxt 2016-2018 som drivs av Region Kronoberg och finansieras av Tillväxtverket. Inom projektet genomförs aktiviteter för att främja jämställdhets- och mångfaldsintegrering inom teknikbranscherna samt vård och omsorg.