2018-10-31

SYV-dag 6 november

Tema för dagen: jämställd prao

Teknikcollege Kronoberg anordnar tillsammans med Vård- och omsorgscollege Kronoberg en dag för studie- och yrkesvägledare från länets högstadieskolor tisdag den 6 november kl. 09.00-13.00 i Epic, temat är jämställd prao.
Under dagen kommer deltagarna bl.a. få ta del av det nya digitala verktyget ”Våga välja yrke”, kompetensförsörjningsstatistik, rundvandring och utställning i Epic samt avslutningsvis arbeta tillsammans i en workshop.

Vi ser fram emot en givande dag! Välkomna!