Teknikcollege Kronoberg

Hög teknisk kompetens är avgörande för den svenska industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Status, kvalité och matchning

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

En stark industri behöver kompetenta medarbetare

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd. Idag står industrin för nära 80 % av landets totala export och har stor betydelse för vår samhällsekonomi. Hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.

Teknikcollege Kronoberg

I Kronoberg arbetar samtliga åtta kommuner tillsammans i Teknikcollege. Certifierade utbildningar finns på följande gymnasieskolor;

  • Haganässkolan, Älmhult Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)
  • Kungsmadskolan, Växjö Industritekniska programmet
  • Kunskapscentrum, Markaryd El- och Energiprogrammet, inriktning Automation
  • Sunnerbogymnasiet, Ljungby Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)
  • Teknikum, Växjö El- och Energiprogrammet, inriktning Automation Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)
  • Wasaskolan, Tingsryd Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)

Totalt är det omkring 500 elever i Kronoberg som läser en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Vill du veta mer?

Läs mer om verksamheten på teknikcollege.se/kronoberg eller kontakta oss för att få veta mer;

Verksamhetsansvarig

Maja Karlberg

073-728 23 23

maja.karlberg@gotech.se

Projektledare

Alicia Vollberg

073-021 37 76

alicia.vollberg@gotech.se