2019-12-04

Teknikutbildningarna i länet håller hög kvalitet

Teknikcollege Kronoberg certifierat för ytterligare en femårsperiod

Teknikcollege Kronoberg, som arbetar för att höja nivå och status på tekniska utbildningar, har mottagit det glädjande beskedet från Granskningskommittén att de, på uppdrag av Industrirådet, godkänner regionens ansökan om återcertifiering för ytterligare en femårsperiod.

– Det är med glädje och stolthet vi mottar beskedet som innebär att vi kan fortsätta det viktiga arbetet för att förse industrin i regionen med rätt kompetens, betonar Maja Karlberg Verksamhetsansvarig

Vikten av Teknikcollege

Svenska teknik- och industriföretag är en stor del av vår samhällsutveckling. Inom dessa företag finns en mängd kreativa och spännande jobb, både i Sverige och utomlands. Sverige står inför en stor utmaning att fylla behovet av medarbetare med kvalificerad industrirelevant utbildning. I takt med en mer avancerad produktion ökar behovet av kvalificerade medarbetare, både tekniker och ingenjörer.

Idag finns 25 certifierade Teknikcollegeregioner med ca 3000 företag och ett 150-tal utbildningsanordnare över hela Sverige. I Kronoberg samverkar länets samtliga kommuner med näringslivet i regionen för att bedriva bra tekniska utbildningar vid Haganässkolan Älmhult, Kungsmadskolan Växjö, Kunskapscentrum Markaryd, Sunnerbogymnasiet Ljungby, Teknikum Växjö, Vuxenutbildningen Tingsryd samt Wasaskolan Tingsryd.

Utbildning i nära samarbete med näringslivet

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

– För näringslivet är det av stor vikt att vi genom Teknikcollege, har möjlighet att samla de kompetensbehov som finns i regionen och arbeta tillsammans med utbildningsanordnarna för att öka kvaliteten på våra tekniska utbildningar. Att vi får fortsatt förtroende att bedriva Teknikcollege tyder på att vi är på rätt väg, säger Anders Paulsson, Jitech AB Regional Styrgruppsordförande Teknikcollege Kronoberg

Kontakt:
Maja Karlberg, Verksamhetsansvarig Teknikcollege Kronoberg 0737- 28 2323 maja.karlberg@gotech.se
Anders Paulsson, Regional Styrgruppsordförande Teknikcollege Kronoberg 0733-55 2700 anders.paulsson@jitech.se