Våra projekt

Kvalificerad arbetskraft är avgörande för industrins konkurrenskraft och möjlighet att överleva. GoTech agerar på många olika fronter för att främja teknikintresset och göra fler unga människor intresserade av en karriär inom teknikindustrin. Vi samarbetar med grundskola, gymnasiet och universitetet, informerar och anordnar aktiviteter.