2019-06-26

Vuxenutbildning i Tingsryd blir certifierad inom Teknikcollege

Teknikcollege Kronoberg, som arbetar för att höja nivå och status på tekniska utbildningar, har mottagit det glädjande beskedet från Granskningskommittén, bestående av representanter från Industrirådet, att den gymnasiala vuxenutbildningen i Industriteknik i Tingsryd håller hög kvalitet och får räknas in i regionens övriga Teknikcollegeutbildningar.

Under våren har den Regionala Styrgruppen i Teknikcollege Kronoberg, bestående av näringslivsrepresentanter, tillsammans med Vuxenutbildningen i Tingsryd, arbetat för att certifiera vuxenutbildningen Industriutbildning för vuxna inom Teknikcollege. Ansökan lämnades in till Industrirådet den 15 maj och drygt en månad senare kom beskedet tillbaka. Industrirådet låter meddela via Riksföreningen Teknikcollege Sverige att ”inkommen ansökan innehåller bra och godtagbara förslag till ett fortsatt utvecklande arbete inom Teknikcollege kriterier” och därför beslutar att godkänna Teknikcollege Kronobergs ansökan om certifiering.

– Vi är glada att nu få certifiera vår första vuxenutbildning inom Teknikcollege Kronoberg. För att klara av framtida kompetensförsörjning åt våra teknikföretag är det viktigt att det finns tekniska utbildningar på alla utbildningsnivåer som håller hög kvalitet, säger Maja Karlberg Verksamhetsansvarig Teknikcollege Kronoberg

Utbildning i nära samarbete med näringslivet
Inom Teknikcollege samverkar utbildningsanordnare, kommuner och näringsliv för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar, på gymnasial och eftergymnasial nivå.

– Jag ser certifieringen som mycket positiv och den kvalitetssäkring som Teknikcollege borgar för, Anders Paulsson, Jitech AB Regional Styrgruppsordförande Teknikcollege Kronoberg

– Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att vi som första vuxenutbildning i Kronobergs län blir certifierade och är nu en av få vuxenutbildningar som har fått detta erkännande i Sverige. Utbildningen har gått jättebra och redan innan första årgången var färdig hade 8 av 9 elever fått arbete, säger Tony Lundström, Rektor Vuxenutbildningen Tingsryd.

 

Kontakt
Tony Lundström, Rektor Vuxenutbildningen Tingsryd 0761-303 114 tony.lundstrom@tingsryd.se
Anders Paulsson, Regional Styrgruppsordförande Teknikcollege Kronoberg 0733-55 2700 anders.paulsson@jitech.se
Maja Karlberg, Verksamhetsansvarig Teknikcollege Kronoberg 0737- 28 2323 maja.karlberg@gotech.se

 

 

Om Teknikcollege:
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom Industrirådet initierade konceptet Teknikcollege 2004 och tog därmed en aktiv roll i att förändra situationen inom industriellt inriktad utbildning. Med målsättningen att höja utbildningskvaliteten och säkra den svenska industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov har Teknikcollege genererat en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet.

Idag finns 25 certifierade Teknikcollegeregioner med ca 3000 företag och ett 150-tal utbildningsanordnare över hela Sverige. I Kronoberg samverkar länets samtliga kommuner med näringslivet i regionen för att bedriva bra tekniska utbildningar vid Haganässkolan Älmhult, Kungsmadskolan Växjö, Kunskapscentrum Markaryd, Sunnerbogymnasiet Ljungby, Teknikum Växjö samt Wasaskolan Tingsryd.